Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Ομιλία Δ. Ρίζου στην Βουλή κατά την ψήφιση του σχεδίου νόμου με τίτλο "Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου