Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΑΣΕΠ: Στο Τυπογραφείο η 6Κ/2016 Προκήρυξη για 93 θέσεις στο ΕΚΑΒΓνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου Δ.Ε. ΠΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου