Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Ο αριθμός των Δημοσίων Υπαλλήλων τον ΙούλιοΜικρή η μεταβολή του αριθμού των Δημοσίων Υπαλλήλων - που φτάνουν τους 564.819 (τακτικό προσωπικό του Ελληνικού Δημοσίου εκτός Ν.Π.Ι.Δ.), τον Ιούλιο του 2016, μειωμένος κατά 96 εργαζομένους, σε σχέση μ' ένα μήνα πριν (Ιούνιος 2016), που ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 564.915 - σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.
Κατά τους ίδιους μήνες, πτωτική η πορεία και του έκτακτου προσωπικού εκτός Ν.Π.Ι.Δ., η οποία καταγράφεται ως εξής: Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι: 53.043 (Ιουλ. 2016), 54.611 (Ιουν. 2016), με την πτωτική αυτή πορεία να οφείλεται, κυρίως, στη μείωση των απασχολουμένων στους Ο.Τ.Α. (Δήμοι & Περιφέρειες) - [26.463 Ιουλ. 2016, έναντι 27.737 Ιουν. 2016].

Οι μετακλητοί, αιρετοί, Πρόεδροι / Μέλη Δ.Σ. / Όργανα Διοίκησης, κατά τον Ιούλιο, απογράφηκαν ως κάτωθι:

Μετακλητοί: 2.016, έναντι 2.004, τον Ιούνιο του 2016.
Αιρετοί: 7.588, έναντι 7.585 του Ιουνίου του ίδιου έτους. 
Πρόεδροι / Μέλη Δ.Σ. / Όργανα Διοίκησης: 934, 909 (Ιουν. 2016).
Λοιπές ειδικές περιπτώσεις: 13.384, 14.400 (Ιουν. 2016).
Όσον αφορά στο τακτικό προσωπικό Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καταγράφεται μικρή μείωση (-2) [33.438 (Ιουλ. 2016), 33.440 (Ιουν. 2016)].

Τέλος, στο έκτακτο προσωπικό Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) παρατηρείται, επίσης, μείωση: 10.062 (Ιουλ. 2016), 10.111 (Ιουν. 2016), με τους περισσότερους από τους "έκτακτους" να απασχολούνται σε Δήμους και Περιφέρειες (6.452), αν και μειούμενοι (6.529 τον Ιούνιο του 2016).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου